Home » Werkgeverskring Voorst en Werken in Voorst samen verder

WKV en WiV gaan samen

Werkgeverskring Voorst en Werken in Voorst samen verder.

De Werkgeverskring Voorst (WKV) en Werken in Voorst (WIV) hebben de handen ineen geslagen en zetten hun werkzaamheden gezamenlijk voort. WIV vormt een aparte poot onder de WKV. Daarmee is de stichting WIV opgeheven.

Werken in Voorst heeft sinds 1 februari een vernieuwde website gelanceerd waarop WKV leden hun vacatures kunnen publiceren (werkeninvoorst.nl). Op die manier en middels dit platform trekken de WKV leden samen op om hun vacatures onder de aandacht te brengen van de juiste doelgroepen. Achter dit platform zit een sterke klankbordgroep. Hierin hebben de HR managers van 5 grote werkgevers uit de gemeente Voorst zich verenigd en maken zich sterk om de soms uitdagende vacatures te kunnen invullen.

Juist in deze goede economische tijden kampen sommige branches met groot gebrek aan personeel.  Door gezamenlijk op te trekken gaat de klankbordgroep het Werken in Voorst platform bekend maken bij het grote publiek. Er wordt hard gewerkt aan een promotie campagne. Op Social Media (Instagram, LinkedIn en Facebook) en in het Voorster Nieuws vindt u al prikkelende advertenties en posts. Werkgevers hebben ook de mogelijkheid zich op het platform te presenteren door middel van een bedrijfsvideo. Meer informatie kunt u aanvragen bij Maaike Mulder, Marketing & Communicatie medewerker bij Van Dalen Installatietechniek B.V. (m.mulder@vandalen-installatie.nl).

Groei ambitie Werkgeverskring Voorst
De Werkgeverskring Voorst stimuleert het ondernemersklimaat in de gemeente Voorst en is daarmee het ondernemersplatform voor werkgevers. Het doel van de WKV is de onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling van de leden te bevorderen. Daarnaast kan het bestuur als spreekbuis voor de leden optreden om gemeenschappelijke belangen te promoten en te behartigen.
De WKV organiseert elk jaar voor haar leden een aantal inspirerende bijeenkomsten op verschillende locaties. Een goed programma, met actuele thema’s, waarbij kennisuitwisseling en verbinding tussen de leden centraal staat. De WKV heeft zich dit jaar ten doel gesteld om verder te groeien naar een groter ledenaantal. Met een sterkere achterban kan de WKV haar leden nog beter vertegenwoordigen. De WKV telt op dit moment 43 leden en heeft in maart weer twee nieuwe leden mogen verwelkomen.

Voor lidmaatschap neemt u contact op met Ottilia Hoogeslag, Project management Werkgeverskring Voorst, info@werkgeverskringvoorst.nl.

 

Het Hof van Bussloo diende als locatie voor de jaarlijkse WKV dag op 21 maart j.l. waarbij de leden konden genieten van een workshop glasblazen en een hilarisch improvisatie cabaret van theatergroep Op Sterk Water. De avond werd afgesloten met een heerlijk diner.